Friday, July 03, 2009

On Farmas Flot: Dorian mode folksong in an invented Scandinavian language

On farmas flot min lufa stehet
Magre bene o tyn carn insammet
Teth så gertist o mymtisk desut
Ved basseten en thermet vealant noe tilkren
Not verbi veynmer utmot textra ventral
vestrans werolm peoplen temtor fentrost
et emmtrenge trowbt theng ecte e
dust imgovervigs td ventrent verts thotu
hemeds kurtt tyr trygget venathengte
mattensk matter

No comments: